Gotowe klasy - [UT'99] RJumpPad - do zastapienia kickera by Raven dnia: 19 Kwiecien 2008, 23:17
     Opis
Ten actors jest inspirowany JumpPadem z UT2004. Po zdefiniowaniu JumpTarget kierunek i sila wybicia zostana obliczone automatycznie. Konieczne bedzie takze zmiana wartosci JumpZModifier w celu zwiekszenia wysokosci wybicia. Skompilowany skrypt mozna sciagnac stad.

     Zmienne
Widoczne
bool bDebugJump: pozwala na zmiane wartosci JumpZModifier w trakcie gry (tylko tryb offline)
Actor JumpTarget: cel wybicia (np. Actor'MyLevel.LiftExit0')
float JumpZModifier: modyfikator wybicia na osi Z. Czasami konieczne jest wpisanie tu wartosci aby wybicie bylo odpowiednie
sound JumpSound: dzwiek wybicia
name JumpClasses: klasa mogaca kozystac z JumpPada (wliczna sa w to klasy potomne
Ukryte
vector RealJumoVelocity: prawdziwe, obliczone, wybicie.

Unreal Script:
 1. //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 2. // Copyright 2005-2008 Dead Cow Studios. All Rights Reserved.
 3. // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 4. // Coder: Raven
 5. // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 6. // Changed Kicker.
 7. class RJumpPad extends Triggers;
 8.  
 9. var(Advanced) bool bDebugJump;
 10. var()   Actor      JumpTarget;
 11. var()   float      JumpZModifier;
 12. var()   sound      JumpSound;
 13. var()   name       JumpClasses;
 14. var()   bool       bRandomize;
 15. var vector RealJumoVelocity;
 16.  
 17. replication
 18. {
 19.         reliable if( Role == ROLE_Authority )
 20.                 CalculateJumpVelocity;
 21. }
 22.  
 23. simulated function PostBeginPlay()
 24. {
 25.         if(JumpTarget == none) Destroy();
 26.         RealJumoVelocity = CalculateJumpVelocity();
 27. }
 28.  
 29. simulated function Touch( actor Other )
 30. {
 31.         local Actor A;
 32.  
 33.         if (!Other.IsA(JumpClasses)) return;
 34.         PendingTouch = Other.PendingTouch;
 35.         Other.PendingTouch = self;
 36.         if( Event != '' )
 37.                 foreach AllActors( class 'Actor', A, Event )
 38.                         A.Trigger( Other, Other.Instigator );
 39. }
 40.  
 41. function vector CalculateJumpVelocity()
 42. {
 43.         local vector XYDir, JumpVelocity;
 44.         local float ZDiff, Time, GravityZ;
 45.  
 46.         GravityZ = Region.Zone.ZoneGravity.Z;
 47.  
 48.         XYDir = JumpTarget.Location - Location;
 49.         ZDiff = XYDir.Z;
 50.         Time = 2.5f + JumpZModifier * Sqrt(Abs(ZDiff/GravityZ));
 51.         JumpVelocity = XYDir/Time;
 52.         JumpVelocity = XYDir;
 53.         JumpVelocity.Z = ZDiff + JumpZModifier;
 54.  
 55.         return JumpVelocity;
 56. }
 57.  
 58. simulated function PostTouch( actor Other )
 59. {
 60.         local bool bWasFalling;
 61.         local vector Push;
 62.         local float PMag;
 63.  
 64.         if(bDebugJump)
 65.         {
 66.                 RealJumoVelocity = CalculateJumpVelocity();
 67.                 BroadCastMessage("X="@RealJumoVelocity.X@" Y="@RealJumoVelocity.Y@" Z="@RealJumoVelocity.Z);
 68.         }
 69.  
 70.         bWasFalling = ( Other.Physics == PHYS_Falling );
 71.         if ( bRandomize )
 72.         {
 73.                 PMag = VSize(RealJumoVelocity);
 74.                 Push = PMag * Normal(RealJumoVelocity + 0.5 * PMag * VRand());
 75.         }
 76.         else
 77.                 Push = RealJumoVelocity;
 78.         if ( Other.IsA('Bot') )
 79.         {
 80.                 if ( bWasFalling )
 81.                         Bot(Other).bJumpOffPawn = true;
 82.                 Bot(Other).SetFall();
 83.         }
 84.         if(JumpSound != none) PlaySound(JumpSound);
 85.         Other.SetPhysics(PHYS_Falling);
 86.         Other.Velocity = Push;
 87. }
 88.  
 89. defaultproperties
 90. {
 91.         JumpClasses=Pawn
 92. }